Про застосування звичайної ціни, Лист ДПА

Про застосування «звичайної ціни», N 21255/7/15-0217, 30.09.2009, Лист, Державна податкова адміністрація України

Державна податкова адміністрація України з метою належної організації адміністрування податків, дотримання правил оподаткування та податкової дисципліни платників податків повідомляє про орієнтовний порядок застосування «звичайної ціни».

Згідно з абзацом другим підпункту 1.20.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (далі — Закон) податковий орган має право застосувати звичайні ціни для визначення бази оподаткування у випадках, передбачених законом, незалежно від виду господарської операції, що здійснюється платником цього податку, або податкового статусу іншої сторони такої операції.

Відповідно до абзацу першого підпункту 1.20.10 Закону та підпункту 4.3.5 Закону України «Про порядок погашення зобов»»язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі — Закон N 2181) донарахування податкових зобов»»язань платника податку податковим органом унаслідок визначення звичайних цін здійснюється за такою процедурою: керівник (його заступник) приймає рішення про застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов»»язань, а рішення про сплату податкових зобов»»язань приймається у судовому порядку за поданням керівника (його заступника) відповідного податкового органу.

З метою забезпечення дотримання цієї процедури керівник (заступник керівника) податкового органу, керуючись зазначеними нормами, під час перевірки приймає рішення про застосування звичайних цін при визначенні податкових зобов»»язань, що складається за довільною формою, із зазначенням: дати його прийняття, номера, назви та коду ЄДРПОУ платника податків, що перевіряється, підстав для застосування «звичайної ціни», передбачених законом з питань оподаткування, тощо.

При цьому в окремих частинах відповідних розділів акта перевірки здійснюється посилання на вищенаведене рішення, зазначається підстава для застосування «звичайної ціни», передбачена відповідним законом з питань оподаткування, механізм і обґрунтування розрахунку в порядку, встановленому пунктом 1.20 Закону для відповідної господарської операції, та елемент податкової бази (об»»єкта оподаткування), до якого застосовуються «звичайні ціни», тощо. Розраховані з використанням «звичайних цін» суми заниження податкових зобов»»язань виділяються в окремих частинах відповідних розділів акта перевірки та додатках до нього.

Розрахована в акті перевірки внаслідок визначення звичайних цін сума податкових зобов»»язань (у т.ч. штрафних санкцій) відображається в рішенні про нарахування податкових зобов»»язань із застосуванням звичайних цін (складається за довільною формою із зазначенням: дати його прийняття (складання), номера, назви та коду ЄДРПОУ платника податків, який перевірявся, тощо) та підписується керівником (заступником керівника) податкового органу як основа подання позовної заяви до суду.

За наслідками перевірки платника податків податковий орган:

— з урахуванням підпункту 4.3.5 Закону N 2181 готує та подає позовну заяву про сплату нарахованих із застосуванням «звичайних цін» сум податків (у т. ч. штрафних санкцій) до адміністративного суду в порядку пункту 4 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України;

— у порядку та строки, встановлені законодавством, надсилає платнику податків податкові повідомлення-рішення про визначення сум податкових зобов»»язань (у т. ч. штрафних санкцій) за відповідними податками без урахування нарахованих з використанням «звичайних цін» податкових зобов»»язань (у т. ч. штрафних санкцій).

Оскільки підпункт 1.20.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» установлює, що рішення про сплату податкових зобов»»язань приймається в судовому порядку, зазначена процедура не застосовується при зменшенні від»»ємного значення об»»єкта оподаткування податком на прибуток, зменшенні (відмові у наданні) бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та зменшенні від»»ємного значення різниці між сумами податкового зобов»»язання та податкового кредиту з податку на додану вартість (крім випадків, коли здійснюється донарахування).

Заступник голови О.Любченко

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий