Щодо оподаткування безоплатної передачі майна релігійній організації, Лист ДПА

Щодо оподаткування безоплатної передачі майна релігійній організації, N 17700/7/16-1517-13, 17.08.2009, Лист, Державна податкова адміністрація України

Відповідно до підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме безоплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами «а», «б» і «є» підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», з метою їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб»»єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства. Під безоплатною передачею слід розуміти поставку товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій їх вартості з боку таких отримувачів або інших осіб. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування особою, яка надає такі товари (послуги).

Правила маркування товарів, отриманих як благодійна допомога, що унеможливлюють продаж або інші види відчуження таких товарів за відсутності такого маркування, та порядок розподілу таких товарів, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Марковані товари, отримані з метою надання благодійної допомоги, які продаються за кошти або інші види компенсації, та/або виручка, отримана за таку поставку, підлягають конфіскації в дохід держави у встановленому порядку.

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної (у тому числі гуманітарної) допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у господарській діяльності, у тому числі при їх ввезенні (імпортуванні) на митну територію України, крім товарів, які підпадають під дію міжнародних договорів, згода на укладення яких надана Верховною Радою України.

Згідно з абзацом «є» підпункту 7.11.1 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» такими особами є релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом.

Враховуючи зазначене, операція по безоплатній передачі майна релігійній організації за умови, що майно не призначене для використання у господарській діяльності (діяльності, яка направлена на отримання доходу), звільняється від оподаткування відповідно до підпункту 5.1.21 пункту 5.1 статті 5 Закону.

Заступник Голови Н.Рубан

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий