Щодо застосування норм оподаткування при здійсненні операції з придбання за договором купівлі-продажу майна підприємства, Лист ДПА

Щодо застосування норм оподаткування при здійсненні операції з придбання за договором купівлі-продажу майна підприємства, N 15737/7/16-1517-15, 24.07.2009, Лист, Державна податкова адміністрація України

ДПАУ розглянула запит ВАТ щодо надання роз»»яснення з питань застосування норм оподаткування при здійсненні операції з придбання за договором купівлі-продажу майна підприємства і повідомляє. Відповідно до правил формування податкового кредиту, встановлених пп. 7.4.1 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон), податковий кредит звітного періоду визначається виходячи із договірної (контрактної) вартості товарів (послуг), але не вище рівня звичайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі товари (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсотків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 6.1 ст. 6 цього Закону, протягом такого звітного періоду у зв»»язку з:

— придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій в необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку.

Суми ПДВ, включені до складу податкового кредиту у зв»»язку з придбанням майна, відображаються у розділі II «Податковий кредит» податкової декларації платника податку з урахуванням вимог щодо порядку заповнення податкової декларації, затверджених наказом ДПАУ від 30.05.97 р. N 166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» (з урахуванням змін і доповнень), зареєстрованим у Мін»»юсті України 09.07.97 р. за N 250/2054.

При розрахунку суми бюджетного відшкодування слід враховувати вимоги п. 7.7 ст. 7 Закону, якими передбачено, що при від»»ємному значенні суми, розрахованої як різниця між сумою податкового зобов»»язання звітного податкового періоду та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з цього податку, що виник за попередні податкові періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до закону), а за його відсутності — зараховується до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (пп. 7.7.1 ст. 7 Закону).

Якщо у наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пп. 7.7.1 ст. 7 Закону, має від»»ємне значення, то бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від»»ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг), а залишок від»»ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (пп. 7.7.2 ст. 7 Закону).

Заступник Голови С.Чекашкін

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий