Про розгляд листа (щодо оподаткування податком на додану вартість послуг нерезиденту зі створення комп»»ютерних програм), Лист ДПА

Про розгляд листа (щодо оподаткування податком на додану вартість послуг нерезиденту зі створення комп»»ютерних програм), N 22463/7/16-1517-26, 14.10.2009, Лист, Державна податкова адміністрація України

Державна податкова адміністрація України розглянула ваші листи <…> щодо оподаткування податком на додану вартість послуг нерезиденту зі створення комп»»ютерних програм і повідомляє.

Згідно з пунктом 3.1 статті 3 Закону України «Про податок на додану вартість» (далі — Закон) об»»єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце поставки яких знаходиться на митній території України, з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі — імпорту) та з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі — експорту).

Відповідно до загального правила для визначення місця поставки послуг, встановленого пунктом 6.5 статті 6 Закону, місцем поставки послуг вважається місце, де особа, яка надає послугу, зареєстрована платником цього податку. Виключення становлять лише операції з поставки послуг, визначених у переліках пунктів «в», «г» — «е» пункту 6.5 статті 6 Закону.

Так, окремим підпунктом (літера «д») цього пункту передбачено, що місцем поставки послуг вважається: місце реєстрації покупця або його постійного представництва, а за відсутності такого місця реєстрації — місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України, надають послуги з:

передання чи надання авторських прав, патентів, ліцензій, а також суміжних прав, у тому числі торгових марок;

надання рекламних послуг та інших послуг з просування товарів (послуг) на ринку (промовтерства);
надання послуг консультантами, інженерами, адвокатами, бухгалтерами, аудиторами, актуаріями та інших аналогічних послуг, а також з обробки даних та надання інформації, у тому числі з використанням комп»»ютерних систем;

надання обов»»язку утримуватися від проведення окремих видів діяльості частково або повністю;
надання послуг фізичними особами, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи;

надання агентських послуг від імені та за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;

надання в оренду рухомого майна (у тому числі банківських сейфів).

Враховуючи зазначене, а також те, що послуги зі створення комп»»ютерних програм відсутні у зазначених переліках, то операції з їх поставки оподатковуються податком на додану вартість за загальними правилами.
Одночасно повідомляємо, що надання послуг по створенню комп»»ютерних програм не можуть розглядатися як передання чи надання авторських прав, з огляду на наступне.

Відносини, що складаються у зв»»язку із створенням і використанням об»»єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України «Про авторське право і суміжні права» (далі — Закон N 3792).
Відповідно до Закону N 3792 об»»єктами авторського права є, зокрема, комп»»ютерні програми.

Суб»»єктами авторського права є автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Службовий твір — це твір, створений автором у порядку виконання службових обов»»язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

При цьому авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачене трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюється трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем (стаття 16 Закону N 3792).

Згідно з статтею 31 Закону N 3792 автор (чи інша особа, яка має авторське право) може передати свої майнові права будь-якій іншій особі повністю або частково. Передача майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) оформляється авторським договором.

Майнові права, що передаються за авторським договором, мають бути у ньому визначені. Майнові права, не зазначені в авторському договорі як відчужувані, вважаються такими, що не передані.

Майнове право суб»»єкта авторського права, який є юридичною особою, може бути передане (відчужене) іншій особі у встановленому порядку внаслідок ліквідації цієї юридичної особи — суб»»єкта авторського права.
Враховуючи зазначене, надання послуг по створенню комп»»ютерних програм нерезиденту згідно з зовнішньоекономічним договором про надання послуг не розглядається як передання чи надання авторських прав і оподатковується податком на додану вартість за ставкою 20%.

Заступник Голови О.Любченко

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий