Про затвердження Змін до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів, Наказ Мінюсту

Про затвердження Змін до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів, N 360/5, 11.03.2008, Наказ, Міністерство юстиції України, Зареєстровано в  Міністерстві  юстиції України 11 березня 2008 р. за N 199/14890

Відповідно до підпункту 4 пункту 24 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року N 1577, та з метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів громадян та юридичних осіб, профілактики злочинів проти власності, посилення контролю за обігом спеціальних бланків нотаріальних документів НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 червня 1999 року N 36/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 1999 року за N 437/3730 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 грудня 2006 року N 110/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2006 року за N 1377/13251), що додаються.
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об»»єднань (Н.В.Ященко):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 «Про державну реєстрацію нормативно — правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
2.2. Довести цей наказ до відома начальників Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.
3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі:
3.1. Довести цей наказ до відома нотаріусів.
3.2. Забезпечити здійснення щоквартального моніторингу стану дотримання нотаріусами вимог цього Положення і до 20 числа наступного за звітним кварталом місяця інформувати Міністерство юстиції України про факти порушення нотаріусами вимог цього Положення та вжиті до винних осіб заходи реагування.
4. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об»»єднань (Н.В.Ященко) та начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України Л.В.Єфіменка.

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів

1. Пункт 2 доповнити підпунктом 2.7 такого змісту:
«2.7. Завідувачами державних нотаріальних контор облік бланків здійснюється у книгах обліку надходження спеціальних бланків нотаріальних документів до державної нотаріальної контори та обліку видачі спеціальних бланків нотаріальних документів державним нотаріусам за формами, наведеними у додатках 1-2.
Нотаріусами облік бланків здійснюється в особистих книгах обліку надходження спеціальних бланків нотаріальних документів і обліку зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів за формами, наведеними у додатках 3-4″.
2. Підпункт 3.1 пункту 3 викласти в такій редакції:
«3.1. Бланки нотаріальних документів повинні зберігатись у вогнестійкому сейфі, прикріпленому до стіни або підлоги».
3. Підпункт 3.3 пункту 3 викласти в такій редакції:
«3.3. У день отримання бланків нотаріус (у державній нотаріальній конторі — завідувач) зобов»»язаний особисто перевірити відповідність їх замовленій кількості, а також відповідність їхніх серій та номерів тим, що зазначені у видатковій накладній.
У разі виявлення відсутності бланків у пачці чи наявності дефектних бланків нотаріус (у державній нотаріальній конторі — завідувач) того самого дня складає про це акт у двох примірниках, один з яких разом з дефектними бланками надсилає до ІВЦУН.
При невиконанні чи неналежному виконанні зазначених вимог відсутні в пачці бланки вважаються втраченими з вини нотаріуса (у державній нотаріальній конторі — завідувача).
У разі виявлення факту втрати або крадіжки бланків завідувач державної нотаріальної контори чи нотаріус, що відповідає за зберігання бланків, зобов»»язаний негайно внести відомості про це до Єдиного реєстру та повідомити органи внутрішніх справ для вжиття заходів до їх розшуку, відповідне головне управління юстиції та ІВЦУН із зазначенням дати викрадення (втрати) бланків, їхніх серій та номерів. Повідомлення здійснюється негайно за телефоном та протягом доби — письмово за особистим підписом нотаріуса (у державній нотаріальній конторі — завідувача) .
Відповідним головним управлінням юстиції за фактом крадіжки або втрати бланків призначається службове розслідування та проводиться цільова перевірка, за наслідками якої, за наявності підстав, готується та направляється до Міністерства юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю нотаріуса, який припустився порушення.
На час проведення службового розслідування діяльність приватного нотаріуса зупиняється».
4. Підпункт 3.4 пункту 3 викласти в такій редакції:
«3.4. За недбале ставлення до зберігання та витрачання бланків, що потягло за собою їх втрату чи викрадення, завідувач державної нотаріальної контори чи нотаріус притягується до відповідальності у встановленому законодавством України порядку».
5. Пункт 3 доповнити підпунктом 3.6:
«3.6. Головне управління юстиції протягом трьох робочих днів повідомляє ІВЦУН про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності нотаріуса, про зупинення чи припинення його діяльності, а також про анулювання виданого на ім»»я нотаріуса свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
Після надходження до ІВЦУН повідомлення про зупинення, припинення нотаріальної діяльності, анулювання виданого на ім»»я нотаріуса свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю видача нотаріальних бланків такій особі забороняється.
Наступна видача нотаріальних бланків такій особі здійснюється після надання головним управлінням юстиції ІВЦУН інформації про поновлення її приватної нотаріальної діяльності».
6. У підпункті 4.1 пункту 4 слова «та викрадені» замінити словами «викрадені та втрачені».
7. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти в такій редакції:
«4.2. Нотаріуси протягом п»»яти робочих днів з дня зіпсування чи анулювання бланка надсилають такі бланки до ІВЦУН разом з актом що складається у двох примірниках. Один примірник акта повертається нотаріусу з відміткою ІВЦУН про одержання зазначених бланків, другий примірник акта залишається в ІВЦУН».
8. Підпункт 4.5 пункту 4 викласти в такій редакції:
«4.5. Нотаріуси забезпечують зберігання актів про приймання — передавання на знищення зіпсованих, анульованих або дефектних бланків, а ІВЦУН — зберігання актів про приймання — передавання зіпсованих чи анульованих бланків, про знищення зіпсованих, анульованих або дефектних бланків протягом п»»яти років з моменту підписання таких актів».
9. Пункт 4 доповнити підпунктом 4.6:
«4.6. ІВЦУН не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця здійснює звірення даних про зіпсовані, анульовані та дефектні бланки з даними Єдиного реєстру.
У разі виявлення розбіжностей або факту порушення нотаріусом підпункту 3.3 пункту 3 та підпункту 4.2 пункту 4 цього Положення ІВЦУН повідомляє відповідне головне управління юстиції для вжиття необхідних заходів реагування».
10. Пункт 5 викласти в такій редакції:
«5.1. ІВЦУН щоденно надсилає до Адміністратора Єдиного реєстру інформацію про постачання бланків нотаріусам з використанням електронного цифрового підпису.
5.2. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про витрачання бланків здійснюється Реєстраторами Єдиного реєстру в день витрачання бланка та у суворій послідовності відповідно до порядкових номерів.
5.3. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про викрадені та втрачені бланки здійснюється Реєстраторами Єдиного реєстру негайно.
5.4. Коди витрачання бланків:
1 — договір про відчуження нерухомого майна, крім земельних ділянок;
2 — договір про відчуження транспортного засобу;
3 — інші договори;
4 — заповіт;
5 — свідоцтво про право на спадщину;
6 — свідоцтво про право власності;
7 — довіреність;
8 — заява;
9 — копія;
10 — переклад;
11 — дублікат;
12 — шлюбний договір;
13 — інші дії;
14 — установчі договори;
15 — договір про відчуження земельної ділянки;
21 — зіпсований бланк;
22 — анульований бланк;
23 — дефектний бланк;
24 — відсутній бланк;
25 — викрадений бланк;
26 — втрачений бланк.
5.5. Адміністратор Єдиного реєстру щомісяця не пізніше 10-го числа наступного за звітним місяця надсилає до відповідного головного управління юстиції інформацію:
про несвоєчасне внесення або невнесення нотаріусами до Єдиного реєстру відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки;
про порушення нотаріусами підпункту 7.3 цього Положення.
5.6. За несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки, втрату або викрадення бланків, що сталося з вини нотаріуса, порушення підпункту 4.2 пункту 4 та підпункту 7.3 пункту 7 цього Положення відповідне головне управління юстиції на підставі повідомлення Адміністратора Єдиного реєстру зупиняє діяльність приватного нотаріуса або притягує до дисциплінарної відповідальності державного нотаріуса.
5.7. За систематичне невжиття заходів, передбачених пунктом 5.6 цього Положення, начальник відповідного головного управління юстиції несе персональну відповідальність, передбачену чинним законодавством».
11. Підпункт 6.3 пункту 6 виключити, у зв»»язку з чим підпункти 6.4-6.6 відповідно вважати підпунктами 6.3-6.5.
12. Підпункт 7.4 пункту 7 викласти в такій редакції:
«7.4. У разі зупинення, припинення нотаріальної діяльності або анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю особа зобов»»язана у триденний термін передати бланки, які залишилися невикористаними, до ІВЦУН, про що складається акт про приймання-передавання. Для внесення відповідних змін до Єдиного реєстру ІВЦУН негайно повідомляє Адміністратора Єдиного реєстру про приймання-передавання бланків. До такого повідомлення додається примірник акта про приймання-передавання.
ІВЦУН повертає нотаріусу кошти за невикористані бланки за ціною, що діяла на час їх одержання.
У разі, якщо нотаріус не передав невикористані бланки до ІВЦУН у встановлений строк, Адміністратор за повідомленням ІВЦУН уносить до Єдиного реєстру відомості про ці бланки як анульовані.
Кошти за такі бланки нотаріусу не повертаються».
13. Підпункт 7.6 пункту 7 викласти в такій редакції:
«7.6. Адміністратор Єдиного реєстру відповідає за своєчасність унесення та відповідність даних у Єдиному реєстрі відомостям, наданим ІВЦУН».
14. Пункт 7 доповнити підпунктом 7.8:
«7.8. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюють Департамент нотаріату та реєстрації адвокатських об»»єднань Міністерства юстиції України та начальники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі».
15. Додаток до Положення про порядок постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів замінити додатками 1-4, що додаються.

Директор Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об»»єднань Н.В.Ященко

Додаток 1

до Положення про порядок

постачання, зберігання,

обліку та звітності

витрачання спеціальних

бланків нотаріальних

документів

КНИГА

обліку надходження спеціальних бланків нотаріальних документів до державної нотаріальної контори

 

Дата

Від кого

надійшли

бланки

Номер

супровідного

документа

надходження

бланків

Кількість

отриманих

бланків

Серія

Нумерація

бланків

(з якого

номера до

якого

включно)

П.І.Б.

особи,

яка

отримала

бланки

Підпис

особи,

яка

отримала

бланки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок

постачання, зберігання,

обліку та звітності

витрачання спеціальних

бланків нотаріальних

документів

КНИГА

обліку видачі спеціальних бланків нотаріальних документів державним нотаріусам

 

Дата

П.І.Б.

нотаріуса,

який отримав

бланки

Кількість

отриманих

бланків

Серія

Нумерація

бланків (з

якого до

якого номера

включно)

Підпис

нотаріуса,

який

отримав

бланки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок

постачання, зберігання,

обліку та звітності

витрачання спеціальних

бланків нотаріальних

документів

ОСОБИСТА КНИГА

обліку надходження спеціальних бланків нотаріальних документів

 

Дата

Від кого

надійшли

бланки

Кількість

отриманих

бланків

Серія

Нумерація

бланків (з

якого номера

до якого

включно)

Підпис

нотаріуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Положення про порядок

постачання, зберігання

обліку та звітності

витрачання спеціальних

бланків нотаріальних

документів

ОСОБИСТА КНИГА

обліку зіпсованих та анульованих спеціальних бланків нотаріальних документів

 

Дата

Причина

вибракування

(зіпсовано

при

заповненні,

анульовано)

Кількість

бланків

Серія

Нумерація

бланків

Підпис

нотаріуса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - обратитесь в форму онлайн-консультанта справа! Это быстро и бесплатно!
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий